Palvelinten hallinta harjoitus 1

Tehtävänannon lähde:  Tero Karvinen 2017, Palvelinten Hallinta, http://terokarvinen.com
Ympäristönä: Xubuntu 16.04 LTS live-usb

H1. Asenna jokin muu demoni kuin Apache. Raportoi, miten rakensit, selvitit ja testasit kunkin osan (esim. sudo puppet resource, puppet describe, lähteet…). Julkaise myös modulisi lähdekoodi niin, että sen voi helposti ottaa käyttöön.

Komennot, että päästään alkuun:

setxkbmap fi # suomenkielinen näppäimistö
sudo apt-get update # päivitykset
sudo apt-get install puppet # puppetin asennus

Ensiksi menin Puppetin modules hakemistoon ja tein ssh hakemiston, jonka sisään manifests ja templates hakemistot (ls komennolla varmistus).

cd /etc/puppet/modules
sudo mkdir openssh
cd openssh
sudo mkdir manifests
sudo mkdir templates
ls

Manifests hakemistoon loin init.pp tiedoston.

cd manifests
sudoedit init.pp

Lisäsin SSH-paketin asennuksen.

class openssh {
package { ssh:
ensure => “installed”,
}
}

Suoritin sen komennolla

sudo puppet apply -e ‘class {“openssh”:}’

Tuli virheilmoitus, jossa mainittiin “allowcdrom”. Käytin livetikkua niin tarvitaan uusi rivi tiedostoon.

class openssh {
package { ssh:
ensure => “installed”,
allowcdrom => true,
}
}

Ajoin uudestaan komennon

sudo puppet apply -e ‘class {“openssh”:}’

Tuli muutama rivi tekstiä, jonka jälkeen ajoin sen vielä uudestaan eli kaikki meni kuin pitikin. Varmistin sen vielä kirjoittammalla ssh ja se oli asentunut.

Kopion SSH-demonin asetustiedoston templates hakemistoon.

sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/puppet/modules/openssh/templates/

Muokkasin init.pp tiedostoon, että ottaa uudet asetukset käyttöön harjoituksen vuoksi.

file { “/etc/ssh/sshd_config”:
content => template(“openssh/sshd_config”),
notify => Service[“ssh”],
}

Viimeiseksi lisäsin vielä rivin, jolla varmistetaan SSH-demonin olevan päällä.

service { “ssh”:
ensure => “running”,
enable => “true”,
}

Koko moduuli:

class openssh {
package { ssh:
ensure => “installed”,
}

file { “/etc/ssh/sshd_config”:
content => template(“openssh/sshd_config”),
notify => Service[“ssh”],
}

service { “ssh”:
ensure => “running”,
enable => “true”,
provider => “systemd”,
}
}

Komentorivi:h1_puppet

GitHub

Lähteet:
joonaleppalahti.wordpress.com
terokarvinen.com

Advertisements

One thought on “Palvelinten hallinta harjoitus 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s